Κατοικίες

Κουφώματα αλουμινίου

Δίνουμε μεγάλη βάση στη μελέτη του χώρου σας, προκειμένου να προτείνουμε τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Έμπειροι τεχνικοί παραθέτουν μια σειρά από επιλογές που ταιριάζουν στο χώρο σας, αναλύοντας:

– το είδος κατασκευής με αναλυτική περιγραφή των προϊόντων

– την ποιότητα των υλικών

– το χρόνο παράδοσης

– και το τελικό κόστος

δίνοντας γραπτή προσφορά που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

Στόχος μας είναι να αντιλαμβάνεται ο πελάτης εξ αρχής το έργο που θα του παραδώσουμε, κάτι που επιτυγχάνουμε με το δειγματισμό των προϊόντων όσον αφορά τις τυποποιημένες κατασκευές, αλλά και με αναπαράσταση σχεδίου για τις ειδικές (inox ή σιδήρου).